240680

رشد ۷ برابری سود تجلی در ۹ ماهه

دنیای معدن: شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در ۹ ماهه منتهی به آذر برای هر سهم ۵۹ریال سود محقق کرد.

به گزارش دنیای معدن، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، در ۹ ماهه منتهی به آذر برای هر سهم ۵۹ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد بیش از ۷ برابری را شاهد بود درآمدهای عملیاتی با افزایش ۵۵۰ درصدی به ۳۹۷ میلیارد تومان رسید.

تجلی در این دوره ۲۵۲ میلیارد تومان درآمد سود سهام و ۱۱۴ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها را شناسایی نمود که نسبت به دوره مشابه قبل با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

دیدگاه تان را بنویسید