233157

پیش بینی افزایش مصرف جهانی قراضه

دنیای معدن: مصرف جهانی قراضه در بخش تولید فولاد با حدود ۱۲ درصد افزایش در سال ۲۰۲۱ به ۶۲۰ میلیون تن رسید درحالی که سال ۲۰۲۰ حدود ۵۴۸ میلیون تن ثبت شده بود. البته افت مصرف سال ۲۰۲۰ به دلیل اوج شیوع کرونا نیز بود.

به گزارش دنیای معدن، با این حال، سال ۲۰۲۱ شاهد افزایش مجدد استفاده از قراضه آهن به عنوان ماده اولیه بود. داده ها نشان می دهد که در سال ۲۰۲۱، سهم قراضه در تولید فولاد خام از ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳۲ درصد در سال افزایش یافته، در حالی که در سال ۲۰۲۰ به ۲۹ درصد کاهش یافته بود.

در سال ۲۰۲۱، کل فولاد خام تولید شده به ۱۹۵۱ میلیون تن رسید. در سال ۲۰۱۹، سهم مصرف قراضه آهن ۵۶۸ میلیون تن از کل ۱۸۷۰ میلیون تن فولاد خام تولید شده بود.

در سال ۲۰۲۰، ۵۴۸ میلیون تن قراضه برای تولید ۱۸۸۰ میلیون تن فولاد خام استفاده شد. در این بین چین از این میزان مصرف قراضه جهان سهم ۴۰ درصدی در سال گذشته داشته است.

قراضه نه تنها یک ماده اولیه کلیدی تولید فولاد است، بلکه انتظار می رود در آینده، اکثر کشورها بر مصرف داخلی قراضه خود تمرکز بیشتری داشته باشند و چندان مشتاق صادرات آن نخواهند بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید