242070

جریان پول حقیقی در میان نماد‌ها و صنایع بورس/ بورس در مدار فلزات

دنیای معدن: معاملات سهامی روز سه‌شنبه 16 اسفندماه با رشد شاخص کل همراه بود. با وجود سبز پوش بودن اکثر صنایع بورسی؛ صنعت فلزات اساسی بیش از سه برابر صنعت دوم از نظر جریان پول حقیقی، ورود پول داشت و 288 میلیارد تومان به ارزش مالکیت حقیقی خود افزود.

به گزارش دنیای معدن؛ بیشترین ورود پول حقیقی امروز به صنعت فلزات اساسی با 288.3 میلیارد تومان تعلق گرفت؛ درحالی که جریان پول حقیقی کل بازار امروز 343 میلیارد تومان بوده است. ورود پول حقیقی با این شدت به صنعت فلزات اساسی و تفاوت زیاد ورود پول این صنعت با صنعت فعالیت کمکی به نهاد‌های مالی که 91.6 میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشته است نشان می‌دهد که در حال حاضر روند حرکت شاخص کل به شدت وابسطه معاملات فلزی‌ها است.

صنعت محصولات شیمیایی و صنعت فرآورده‌های نفتی پس از دو صنعت فوق به ترتیب با 73 میلیارد تومان و 32.8 میلیارد تومان ورود پول حقیقی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

کاهش مالکیت حقیقی از سیمانی‌ها و خودرویی‌ها

از سوی دیگر در میان صنایعی که روز سه‌شنبه با خروج پول حقیقی مواجه بودند؛ روند خروج پول حقیقی ابتدای هفته قبل دیده می‌شود. صنایعی همچون صنعت سیمان که در روز‌های قبل با ورود جریان پول حقیقی سنگینی مواجه بودند؛ در روزهای ابتدایی هفته قبل خروج پول حقیقی سنگینی را تجربه کردند.

صنعت سیمان با 57 میلیارد تومان خروج پول، امروز بیشترین میزان خروج پول حقیقی را در بین صنایع داشت و پس از این صنعت، صنعت خودرو و ساخت قطعات با 53.8 میلیارد تومان، صنعت استخراج کانه‌های فلزی با 34.5 میلیارد تومان و صنعت بیمه و بازنشستگی با 21.3 میلیارد تومان خروج پول حقیقی، در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

در میان سهام نیز فولاد امروز با 169.9 میلیارد تومان ورود پول حقیقی، بیشترین ورود پول را در بین سهام بازار به ثبت رساند و پس از آن تاپیکوح و بورس به ترتیب با ورود پول 75.9 میلیارد تومانی و 48.5 میلیارد تومانی بیشترین ورود پول حقیقی بازار را تجربه کردند. پس از این سه سهم، نماد‌های شستا، خپارس، کاوه، انرژی 3 و ذوب بیشترین ورود پول حقیقی روز جاری را تجربه کردند.

از سوی دیگر نماد تاپیکو با 45.7 میلیارد تومان، بیشترین خروج پول را در میان سهام بازار به ثبت رساند. نماد‌های خزامیا، خودرو، خساپا، ومعادن، سهرمز و سفارس نیز از جمله سهم‌هایی با بیشترین خروج پول حقیقی در معاملات روز سه‌شنبه بودند.

جریان پول حقیقی امروز امید بخش شکل‌گیری روند صعودی دیگری برای بازار سهام بود. با این حال تجربه ثابت کرده است که در بازه‌های زمانی که شاخص کل همبستگی بالایی با شاخص صنعتی خاص پیدا می‌کند؛ ریسک بازار افزایش می‌یابد و سهام داران با صرف ریسک بیشتری دست به معامله می‌زنند.

 

دیدگاه تان را بنویسید