227409

فرهاد مجیدی نام 5 استقلالی را از لیست خارج کرد

دنیای معدن- آبی پوشان از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف آلومینیوم خواهند رفت.

به گزارش دنیای معدن-  آبی پوشان از ساعت ۱۵ در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف آلومینیوم خواهند رفت.

آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال پیش از سفر به اراک از ساعت ۱۵ دیروز در شرایطی برگزار شد که رشید مظاهری بعد از کسر ۵ درصد از قراردادش در محل تمرین آبی پوششان حضور پیدا کرد.

محور اصلی برنامه‌های آبی پوشان یک ساعت فوتبال درون تیمی بود که فرهاد مجیدی روی آن نظارت داشت.

تیم فوتبال استقلال در این سفر حسین مرادمند را به دلیل محرومیت و ووریا غفوری به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نخواهد داشت. متین کریم زاده، رشید مظاهری و محمدرضا آزادی  دیگر غایبان استقلال در سفر به اراک خواهند بود.

آبی پوشان از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف آلومینیوم خواهند رفت.

 

دیدگاه تان را بنویسید