240672

جزای نقدی برای شرکت فولادی

دنیای معدن: عرضه نکردن شمش فولادی برای شرکت فولادی جزای نقدی شش میلیاردی را همراه داشت.

به گزارش دنیای معدن؛ یک شرکت فولادی به لحاظ عرضه نکردن ۱۴ هزار و ۴۹۵ تن شمش فولاد به جزای نقدی شش میلیارد و ۴۶۵ میلیونی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در بازرسی از عملکرد یک شرکت فولادی در بورس کالا مشخص شد این شرکت رعایت کف عرضه شمش فولادی را رعایت نکرده و بابت ۱۴ هزار و ۴۹۵ تن از کالا قید شده به تخلف عرضه خارج از شبکه متهم می شود که بر این اساس پرونده ای تشکیل و به شعبه نهم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

علی اکبر مختاری افزود: پس از بررسی و دریافت استعلامات بزه انتسابی به متهم پرونده مشخص و حکم بر محکومیت متهم پرونده صادر و بر اساس حکم صادره علاوه بر عرضه کالا در شبکه رسمی به پرداخت جزای نقدی به میزان شش میلیارد ۴۶۵ ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید