240663

شناسایی موانع صنعت فولاد در دستور کار قرار گیرد

دنیای معدن-استاندار خوزستان : مشکلات مرتبط با شرکت های فولادی در استان به وسیله یک کارگروه بررسی و برطرف شود.

به گزارش دنیای معدن، استاندار خوزستان در ابتدای نشست مدیران شرکت های فولادی استان اظهار داشت: هیچ مشکلی نمی تواند ما را از ادامه مسیر بازدارد؛ باید این تفکر حاکم شود که ما می توانیم به بازار های منطقه و داخلی دست یابیم و هزینه های تولید را کاهش دهیم.

حسینی محراب با بیان اینکه شناسایی موانع صنعت فولاد در دستور کار قرار گیرد؛ عنوان داشت: مشکلات مرتبط با شرکت های فولادی در استان به وسیله یک کارگروه بررسی و برطرف شود.

وی افزود: اگر درآمد های ارزی و صادرات صحیحی از سوی شرکت های فولادی صورت گیرد، بخشی از مشلات این شرکت ها برطرف خواهد شد.

استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش در پتروشیمی ها و شرکت های فولادی گفت: صنایع پایین دست مورد توجه واقع شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید