240489

وزیر اسبق معادن و فلزات در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران؛

واحدهای بزرگ با اقداماتی همچون بورسیه جوانان دانشگاهی از جوانان حمایت کنند

دنیای معدن- وزیر اسبق معادن و فلزات گفت: واحدهای بزرگ با اقداماتی همچون بورسیه جوانان دانشگاهی از جوانان حمایت کنند تا شاهد بیش از پیش صنعت کشور عزیزمان باشیم.

به گزارش دنیای معدن از ایراسین، سید محمدرضا آیت‌اللهی وزیر اسبق معادن و فلزات در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران اظهار کرد: مدیران دهه ۶۰ و سال ۱۴۰۰ دور هم در این جشنواره حضور دارند که امیدواریم توفیقاتشان افزوده شود.

آیت‌اللهی گفت: فولاد اهواز ناگزیر به توقف تا پایان جنگ بود و حالا شاهد توسعه‌ در صنعت فولاد کشور هستیم اما مشکلات اکنون کمتر از گذشته نیست بلکه شکل آن تغییر کرده است.

وزیر اسبق معادن و فلزات افزود: موفقیت های صنعت فولاد بدین شکل است که در بسیاری از بخش ها بدون نیاز خارجی، فعالیت ها بصورت مستمر ادامه دارد.

وی تصریح کرد: واحدهای بزرگ با اقداماتی همچون بورسیه جوانان دانشگاهی از جوانان حمایت کنند تا شاهد بیش از پیش صنعت کشور عزیزمان باشیم.

 

دیدگاه تان را بنویسید