235850

رئیس غول فولادسازی کروپ

دنیای معدن-روح اله حاتمی : برتولت بیتس، صنعتگر برجسته آلمانی و رئیس غول فولادسازی کروپ از دهه ۱۹۵۰ بود. از بیتس به مثابه فردی موثر در صنعتی سازی مجدد دره روهر و تبدیل دوباره آلمان پس از جنگ به یک قدرت صنعتی یاد شده است.

به گزارش دنیای معدن، از دیگر سوی وی توانست در دوران سلطه فاشیسم حدود ۲۵۰یهودی را با این عنوان که وجود آنان برای تاسیسات نفتی ضرورت دارد، نجات دهد. وی در سال۱۹۱۳ در بنتسین به دنیا آمد و کار خود را به عنوان بانکدار شروع کرد؛ اما در ۱۹۳۸ به کمپانی نفتی شل در هامبورگ پیوست.

وی پس از شروع جنگ جهانی دوم هم همچنان به همکاری با این شرکت ادامه داد پس از اشغال بوریسلاف (واقع در اوکراین کنونی) در ۱۹۴۱ بیتس مامور شد تا بر عملیات در حوزه های نفتی آن ناحیه نظارت کند و با توجه به اهمیت انرژی برای آلمان نازی، بیتس می توانست برخی از کارگران را به عنوان افراد موثر دستچین کند و با توجه به حضور گسترده یهودیان در آن ناحیه وی توانست جان بسیاری از آنان را به عنوان مهندسان شیمی، دستیاران آزمایشگاهی، مکانیک و... نجات دهد. از دیگر سو وی توانست به بسیاری از افراد که جانشان در خطر بود، پیش از گرفتاری هشدار دهد تا بتوانند فرار کنند. وی پس از پایان جنگ ریاست شرکت بیمه ایدونا را بر عهده گرفت. روش های تجاری نوآورانه وی و پاداش هایی که به کارکنان تحت امرش می داد، به زودی مورد توجه قرار گرفت. در ۱۹۵۳ آلفرید کروپ او را به عنوان رئیس شرکت فولادسازی خود برگزید و از آن پس به مدت ۶۰سال به همکاری به این غول فولاد ادامه داد تا این کمپانی توسعه زیادی بیابد و در دهه۱۹۹۰ به شکل «تیسن کروپ آگ» درآید که یک شرکت خوشه ای آلمانی در حوزه فلزات و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان به شمار می رود. وی در ۳۰ژوئیه۲۰۱۳ درگذشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید