235143

عکس و خاطره:

زمانی که فولاد خراسان "طرح" بود!

دنیای معدن: دکتر بهرام سبحانی (قائم مقام مجری طرح فولاد خراسان که بعدا مجری طرح و مدیرعامل فولاد خراسان شدند) به همراه مهندس محلوجی (وزیر وقت معادن و فلزات) برای تثبیت فولاد خراسان و فراهم نمودن سفر رئیس جمهور وقت آیت اله هاشمی رفسنجانی برای حضور در فولاد خراسان.

به گزارش دنیای معدن، همچنین مهندس محلوجی به همراه دکتر سبحانی و مهندس عرفانیان آسیائی مجری طرح فولاد مبارکه در سال۱۳۷۱ از فعالیت‌های تجهیز کارگاه فولاد خراسان بازدید نمودند و مدیران جوان فولاد خراسان به ردیف معارفه می‌شوند.چیلان

 

دیدگاه تان را بنویسید