232726

دکتر جباری

نگاه مثبت مجموعه فولاد هرمزگان به امر ورزش قابل تقدیر است

دنیای معدن-دکتر جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از فولاد هرمزگان گفت : ایجاد رضایتمندی ، اشتغالزایی و نگاه مثبت مجموعه فولاد هرمزگان به امر ورزش قابل تقدیر است .

به گزارش دنیای معدن وی تصریح کرد : توسعه متوازن در استان باید اتفاق بیفتد .ایجاد صنایع ‌پایین دستی در دیگر شهرستانهای استان باعث اشتغالزایی خواهد شد

 

دیدگاه تان را بنویسید