227678

"ومعادن" اقدام به خرید ۵۱ درصد سهم یک شرکت کرد

دنیای معدن: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از تصمیم به خرید ۵۱درصد سهام شرکت بین المللی مهندسی ایران خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از تصمیم به خرید ۵۱درصد سهام شرکت بین المللی مهندسی ایران خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، در نظر دارد ۵۱ درصد سهام شرکت بین المللی مهندسی ایران را از طریق رایزنی و مذاکره به قیمت کارشناسی تحصیل کند که برآورد اولیه ارزش کارشناسی و مبلغ تحصیل معادل حدودا ۳ درصد مجموع دارایی های صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ این شرکت است.

 

دیدگاه تان را بنویسید