238665

کسی جرات انجام رتبه بندی معلمان را نداشت

دنیای معدن: رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: بودجه مورد نیاز برای رتبه بندی معلمان بسیار زیاد بود و کسی جرأت نداشت در این زمینه ورود کند ولی ما موفق شدیم.

به گزارش دنیای معدن، علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در جمع خبرنگاران گفت: خیلی‌ها به ما می‌گفتند رتبه بندی امکانپذیر نیست اما ما توانستیم. رؤسای جمهور پیشین و فعلی این سوال را از ما داشتند که چگونه می‌توان یک میلیون معلم را رتبه بندی کرد اما ما موفق شدیم با ۳۸ هزار میلیارد تومان این قانون را تصویب کنیم.

وی با بیان اینکه در صد سال گذشته تحولی جدی در حوزه نظام آموزشی نداشته ایم؛ گفت: در علم مدیریت امروز به زنجیره تأمین اهمیت داده می‌شود. سال‌ها قبل تعلیم و تربیت کودکان صفر تا ۶ سال به عهده سازمان بهزیستی بود که آنان دکان دارانه با مسائل آموزشی برخورد می‌کردند و توجهی به محتوای آموزشی در مهدکودک‌ها نداشتند. ما به این موضوع هم ورود کردیم و با تشکیل سازمان تعلیم و تربیت کودک، تربیت کودکان پیش از مدرسه را به عهده گرفتیم.

منادی افزود: پول مورد نیاز رتبه بندی هم خیلی زیاد بود و کسی جرأت نداشت در این زمینه ورود کند. ما این را هم انجام دادیم. اما باید صبر کرد، تمام منافع این طرح به یکباره به معلمان نخواهد رسید اما فکر می‌کنیم حدود سه و نیم تا شش و نیم میلیون به حقوق معلمان اضافه خواهد شد.

وی با انتقاد از شیوه جذب معلم گفت: در حال حاضر سازمان سنجش برای ما معلم انتخاب می‌کند. داوطلبی که می‌خواهد در دانشگاه فرهنگیان تحصیل کند باید بالاتر از متوسط پاسخگویی داوطلبان باشد که به نظر ما درست نیست. معلم باید روحیه معلمی داشته باشد و انتخاب آن صرفاً از طریق تست زنی امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به فعالیت هشت هزار شرکت دانش بنیان در حوزه نظام آموزشی گفت: شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند حامی مؤثری برای نظام آموزشی کشور باشند.

وی با بیان اینکه سر ما برای تحقق عدالت آموزشی درد می‌کند؛ گفت: تمام وقت خود را برای ارائه و تحقق طرح‌های عدالت آموزشی گذاشته ایم.

منادی با بیان اینکه دیگر ما کشور جهان سومی نیستیم؛ گفت: ما در تولید، کشور چهاردهم دنیا هستیم. شرکت‌های دانش بنیان در تمامی عرصه‌ها امروز شکوفا شدند. به لطف آقای ستاری که زحمت زیادی کشیدند امروز شرکت‌های دانش بنیان گره گشا شدند.

 

دیدگاه تان را بنویسید