236881

موارد امتیاز آور و مستندات لازم بارگذاری در سامانه رتبه بندی معلمان + امتیاز هر مدرک

دنیای معدن: مستندات لازم رتبه بندی در سامانه رتبه بندی معلمان شامل موارد امتیاز آور و شایستگی ها، ابعاد و عناوین را در ادامه بخوانید.

به گزارش دنیای معدن مستندات لازم رتبه بندی در سامانه رتبه بندی معلمان به قرار زیر است:

 انواع شایستگی ها:

1 شایستگی عمومی (۳۰۰):

ابعاد۲، عناوین۶

خود اظهاری و عدم نیاز به بارگذاری مستندات

2شایستگی تخصصی (۲۶۰):

ابعاد: ۴، عناوین:۷

بعد۱. تسلط بر فرایند و برایند دانش تخصصی(۱۲۰):

خوداظهاری و عدم نیاز به بارگذاری مستندات

عنوان۱.تسلط بر دانش تخصصی موضوعی(۴۰)

عنوان۲.تسلط بر دانش یاددهی یادگیری(۳۰)

عنوان۳.تسلط بر دانش تربیتی(۳۰)

عنوان۴.تسلط بر اسناد بالادستی(۲۰)

بعد۲. دستاوردها، خلاقیت و نوآوریهای علمی (۳۰):

نیاز به بارگذاری مستندات

عنوان۱. پیشنهاد، تولید و یاخت

طراحی و تولید نرم افزارهای آموزشی تربیتی اداری

ساخت ابزار و تجهیزات آموزشی

ساخت وسایل کمک آموزشی

آشنایی با ابزار تجهیزات و تکنیکهای نوین

 تولید محتوا در فضای مجازی 6 مورد

بعد۳. توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش (۳۰):

نیاز به بارگذاری مستندات

عنوان۱. پژوهش های مرتبط با بهبود عملکرد معلم، تدوین و تالیف کتب و مقالات مرتبط (۳۰)

 اقدام پژوهی، درس پژوهی، روایت پژوهی مورد تایید مدیر هر کدام ۳ مورد

 تألیف ،تدوین یا ترجمه کتب در زمینه آموزشی و تربیتی ، هر مورد ۵ امتیاز

 مقاله چاپ شده در نشریات علمی معتبر و مرتبط با آموزش و پرورش هر مورد ۵ امتیاز

بعد۴. آخرین مدرک تحصیلی (۸۰)

 عدم نیاز به بارگذاری آخرین مدرک تحصیلی اعمال شده. در صورتی که مدارک بالاتر کسب شده نیاز به بارگذاری می باشد.

عنوان۱. مدرک تحصیلی اخذ شده (۸۰):

دکترا ۸۰ امتیاز

کارشناسی ارشد ۶۰ امتیاز

کارشناسی ۴۰ امتیاز

کاردانی ۳۰ امتیاز

دیپلم ۱۰ امتیاز

اخذ مدرک از دانشسراها و مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ۲۰ امتیاز

 طرح درس و طرح سوالات حذف شده است و نیاز نمی باشد.

3شایستگی های حرفه ای(۲۴۰):‌

ابعاد۲، عناوین: ۵

بعد۱. به کارگیری تلفیقی دانش و نگرش و مهارت(۱۲۰):

خود اظهاری و عدم نیاز به مستندات

عنوان۱. کاربست مهارت های یاددهی یادگیری (۶۰)

عنوان۲. مهارتهای تربیت در ساحتهای ششگانه (۶۰)

بعد۲. عملکرد رقابتی در موقعیت آموزشی و پرورشی(۱۲۰):

نیاز به بارگذاری مستندات

عنوان۱. مشارکت در شوراها و امور مدرسه و مراکز آموزشی تربیتی و اداری (۶۰):

عضویت در کارگروه ها

کمیته های مصوب

ستاد تربیتی

پایگاه بسیج

مشارکت در اجرای فعالیتهای فوق برنامه اموزشی فرهنگی و پرورشی

گروه های آموزشی

شورای مدرسه

انجمن اولیا و مربیان

هیئت ها و انجمن های علمی آموزشی فرهنگی و هنری، ورزشی و پرورشی معلمان

انجمن ها و موسسات خیریه

شوراها و نهاد های آموزش و پرورش

عنوان۲. یادگیری مستمر (۳۰)

نشان دادن تعهد به یادگیری مداوم

تلاش مستمر برای کسب دانش مهارت و تخصص

مشارکت داوطلبانه و مشتاقانه در تجربیات مدرسه

 رفع مشکلات درسی دانش آموزان

عنوان۳. کسب مقام در مسابقات و رویداد ها و جشنواره های تابعه وزارت (۳۰)

 رتبه ۱ تا ۳ در مسابقات و جشنواره های منطقه ای ،ناحیه و شهرستان ۳ تا ۵ امتیاز

 رتبه ۱ تا ۳ در مسابقات و جشنواره های استانی ۸ تا ۱۰ امتیاز

 رتبه ۱ تا ۳ در مسابقات و جشنواره های کشوری ۱۳ تا ۱۵ امتیاز

( سقف ارائه مقام های کسب شده در طول خدمت ۲۰ امتیاز است)

 معلم پژوهشگر و کارمند نمونه: منطقه ای ۱۰ امتیاز، استانی ۱۵ امتیاز، کشوری ۲۰ امتیاز

4 شایستگی‌های تجربه (۲۰۰):

ابعاد: ۱، عناوین: ۵

بعد۱: توانمندی های کسب شده در طول خدمت

عنون۱. سنوات خدمتی (۶۰):هر سال سابقه تجربی ۲ امتیاز

عنوان۲. ارزشیابی عملکرد سالانه اداری و آموزشی(۳۰):

اشتغال به ازای هر نمره بالاتر از ۷۰، ۱ امتیاز

عنوان۳. گواهی های ضمن خدمت (۶۰): هر ۵ ساعت ۱ امتیاز

 عمومی، حداکثر ۱۰۰ ساعت ( سقف ۲۰ امتیاز )

 تخصصی ،حداکثر ۲۰۰ ساعت ( سقف ۴۰ امتیاز)

 مورد ۱و۲و۳ تجربه به صورت سیستمی ثبت شده و قابل تغییر نیست در صورت اشتباه یا عدم مشاهده به کارشناسی امور اداری مراجعه نمایید.

عنوان۴. سابقه تدریس به همکاران(۳۰):

نیاز به بارگذاری مستندات

تدریس در کارگاه های تخصصی و کلاس های آموزش خانواده، هر مورد ۱ امتیاز

 تدریس در دوره های ضمن خدمت و دانشگاه های وابسته به وزارت، هر ۱۰ ساعت تدریس یک امتیاز

عنوان۵. دریافت تشویقی و تقدیرنامه (۲۰):

نیاز به بارگذاری مستندات

 رئیس جمهور هر مورد ۳/۵امتیاز

 معاون رئیس جمهور و وزیر ۳ امتیاز

 استاندار و معاون وزیر و رئیس سازمان هر مورد ۲/۵

 مدیر کل هر مورد ۲ امتیاز

 رئیس اداره هر مورد ۱ امتیاز

 مدیر واحد آموزشی هر مورد ۰/۵ امتیاز

 

دیدگاه تان را بنویسید