223765

اگر دز سوم واکسن کرونا را زودتر از موعد مقرر تزریق کنیم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

دنیای معدن- یک متخصص ویروس شناسی گفت: اگر دز سوم واکسن کرونا را زودتر از موعد مقرر تزریق کینم از میزان اثربخشی واکسن کاسته می‌شود و اینکه ممکن است چه عوارض دیگری به همراه داشته باشد، در آینده مشخص می‌گردد.

به گزارش دنیای معدن از میزان، حسین کیوانی  در پاسخ به این سوال که اگر دز سوم واکسن کرونا را زودتر از موعد مقرر تزریق کینم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟، گفت: اگر دز سوم واکسن کرونا را زودتر از موعد مقرر تزریق کینم از میزان اثربخشی واکسن کاسته می‌شود و اینکه ممکن است چه عوارض دیگری به همراه داشته باشد، در آینده مشخص می‌شود.

وی ضمن اشاره به اینکه بهتر است تا حد امکان واکسن در موعد مقرر خود تزریق شود، ادامه داد: بین دریافت دز اول و دوم واکسن کرونا حداقل باید ۳ تا ۴ هفته فاصله باشد و برای تزریق دز سوم هم حداقل ۶ ماه زمان لازم است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی در در خصوص واکسیناسیون کودکان با بیان اینکه در همه دنیا مردم نسبت به واکسیناسیون کودکان تشویق می‌شوند و ممکن است به سبب عدم تزریق آن از خدمات اجتماعی نظیر حمل و نقل محروم شوند، افزود: کودکان امکان انتقال کرونا را به سایر افراد جامعه را دارند و از این رو تزریق واکسن به افراد ۱۲ تا ۱۸ سال بسیار اقدام درستی است و اگر واکسن موجود باشد و شرایط بیماری به گونه‌ای باشد که نیاز به واکسینه شدن تعداد بیشتری از افراد جامعه باشد، واکسیناسیون افراد ۶ تا ۱۲ سال را هم آغاز می‌کنیم.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید