237661

مدیر کل راه آهن استان هرمزگان، سیرجان و بخش بافق یزد از پروژه های گهرزمین بازدید کرد

دنیای معدن: مدیر کل راه آهن استان هرمزگان، سیرجان و بخش بافق یزد و مدیر ایستگاه راه آهن سیرجان از پروژه های خطوط ریلی و ظرفیت های بالقوه شرکت گهر زمین بازدید کردند.

به گزارش دنیای معدن، در این بازدید که حمید گوگوچانی مدیر کل راه آهن استان هرمزگان، سیرجان و بخش بافق یزد، محمود ناظریان رئیس ایستگاه راه آهن سیرجان، حسین اکبری مدیر امور معدن گهرزمین و محمد مستوفی مدیر پروژه های ریلی گهرزمین نیز حضور داشتند.

حمید گوگوچانی  ضمن تایید ظرفیت های شرکت گهرزمین اظهار امیدواری نمود؛ مجوز خط ریلی سایت سیرجان و بردسیر به زودی صادر شود و زمینی خارج از سایت شرکت جهت حمل ترکیبی در اختیار شرکت گهرزمین قرار گیرد.

گفتنی است؛ این برنامه ها موجب توسعه ریلی و کاهش هزینه های این شرکت می شود.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید