232077

افزایش سرمایه گذاری "ومعادن" در شرکت های غیربورسی

دنیای معدن: عمده ترین سرمایه گذاری های شرکت "ومعادن" در اسفندماه ۱۴۰۰ مربوط به شرکت های بورسی بود که بهای تمام شده آن مبلغ ۱۲۶،۱۵۱ میلیارد ریال بود.

به گزارش دنیای معدن، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گزارش فعالیت اسفند ۱۴۰۰ مجموع سرمایه گذاری های خود در شرکت های «بورسی» و «غیربورسی» را مبلغی بالغ ۱۷۳،۰۰۶ میلیارد ریال شناسایی کرد که این مبلغ نسبت به ماه گذشته افزایش ۱۱ درصدی را به همراه داشت.

با توجه به این گزارش، عمده ترین سرمایه گذاری های شرکت "ومعادن" مربوط به شرکت های بورسی بود که بهای تمام شده آن مبلغ ۱۲۶،۱۵۱ میلیارد ریال اعلم شد. از طرفی بیشترین بهای تمام شده سرمایه گذاری در این شرکت ها در اختیار «استخراج کانه های فلزی» با ۱۰۱،۰۴۰ میلیارد ریال قرار گرفت که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۱ درصدی را به همراه داشت و جایگاه بعدی را نیز بخش «فلزات اساسی» با ۱۸،۴۹۵ میلیارد ریال در شرکت های بورسی به نام خود ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری شرکت "ومعادن" در شرکت های «غیربورسی» نسبت به بهمن ۲۱ درصد افزایش را به همراه داشت که بیشترین سرمایه گذاری در این شرکت ها متعلق به بخش «استخراج کانه های فلزی» با ۲۲،۸۶۲ میلیارد ریال بود. این بخش توانست نسبت به بهمن ۱۴۰۰ یک رشد ۴۶ درصدی را در شرکت های خارج از بورس تجربه کند.

این شرکت از بخش معاملات واگذاری سهام ۲۴۸ میلیارد ریال سود کسب کرد و البته در انتهای اسفندماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۲۶،۱۵۱ میلیارد ریال در پرتفوی بورسی خود داشت که با رشد ۱,۱۶۶ درصدی به مبلغ ۱،۵۹۷،۶۶۰ میلیارد ریال رسید.

 

دیدگاه تان را بنویسید