232059

آگهی بکارگیری نیروی قراردادی شرکت‌های پیمانکار منطقه گل گهر (فراخوان شماره۲)

دنیای معدن: شرکت های پیمانکار منطقه گل گهر در نظر دارند جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان مرد و بومی شهرستان سیرجان و استان کرمان به صورت قراردادی مطابق جدول مربوطه از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، عملی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نمایند.

به گزارش دنیای معدن، افرادیکه متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ امروز ۱۴۰۱/۱/۲۳ تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱ به آدرس اینترنتی

www.hrdms.irمراجعه نموده؛ پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

دیدگاه تان را بنویسید