227064

موجودی سنگ آهن بنادر چین به افزایش 12 هفته ای خود پایان داد

دنیای معدن - مای استیل: طی دوره 17 تا 23 دسامبر کل موجودی سنگ آهن وارداتی به 45 بندر چین که تحت بررسی موسسه فوق قرار گرفت، پس از 12 هفته روند افزایشی با کاهش 1.8 میلیون تنی یا 1.2 درصدی هفتگی همراه شد و به 155.1 میلیون تن رسید، چراکه نرخ تخلیه روزانه از رشد ورودی های جدید به این بنادر پیشی گرفت.

به گزارش دنیای معدن، در آخرین دوره مورد بررسی میانگین نرخ تخلیه روزانه در میان 45 بندر در مجموع حدود 3 میلیون تن در روز بود که بالاترین میزان از 13 آگوست بوده و برای سومین هفته 120 هزار و 900 تن یا 4.2 درصد رشد هفتگی داشته است.

از سوی دیگر طی روزهای 13 تا 19 دسامبر واردات سنگ آهن جدید به این بنادر به 22.3 میلیون تن افزایش یافته است.جعفری طهرانی

 

دیدگاه تان را بنویسید