241609

بازدید مقامات قضایی از معدن زغال سنگ «همکار»

دنیای معدن -رئیس دادگستری راور با همراهی دادستان این شهرستان از معدن بزرگ زغال سنگ همکار بازدید و در گفت و گو با مدیران و کارگران این معدن مسائل و مشکلات موجود را بررسی کردند که در این میان توجه به مسائل کاری، استخدامی و بیمه ای در صدر مطالبات کارگران قرار داشت.

به گزارش دنیای معدن- رئیس دادگستری راور با همراهی دادستان این شهرستان از معدن بزرگ زغال سنگ همکار بازدید و در گفت و گو با مدیران و کارگران این معدن مسائل و مشکلات موجود را بررسی کردند که در این میان توجه به مسائل کاری، استخدامی و بیمه ای در صدر مطالبات کارگران قرار داشت.

مسلم کاربخش رئیس دادگستری شهرستان راور در حاشیه این دیدار گفت: دستگاه قضایی در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی می پردازد.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی با توجه به منویات مقام معظم رهبری و شعار سال که بنام" تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین " نامگذاری شده و از آنجایی که رونق تولید موجب حل مشکلات اقتصادی و همچنین رفع معضل بیکاری و بهبود معیشت مردم خواهد شد، از همه ظرفیت ها برای رفع موانع تولید استفاده کرده و در این عرصه اقدامات موثر و قاطعی خواهد داشت.

دادستان راور نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از موضوعات اولویت دار و پیش بینی شده در سند تحول دستگاه قضایی، تولید و رفع موانع تولید است که مورد تاکید ریاست قوه قضائیه نیز قرار دارد.

مجتبی استوارزاده افزود: معادن یکی از مهم ترین سرمایه ها در چرخه اقتصادی کشور هستند که دادستانی وظیفه دارد به منظور صیانت از حقوق عامه، نظارت بر فعالیت ها و کمک به تولید، مسائل فعالان این حوزه را شنیده و متناسب با آن اقدامات حمایتی را انجام دهد.

بنابراین گزارش، در جریان این بازدید کارگران معدن زغال سنگ همکار راور خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و کاری و مسائل بیمه ای خود بودند که مقرر شد مشکلات به صورت مکتوب به دادستانی راور اعلام شود تا از طریق ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی پیگیری شود و مکاتبات لازم با مجمع نمایندگان استان کرمان و سایر بخش ها نیز صورت گیرد.

 

دیدگاه تان را بنویسید