240079

تکرار رفتار گذشته ، چقدر محتمل است؟

دنیای معدن: شاخص هم وزن در این چند وقت اخیر اوضاع و احوال بهتری نسبت به شاخص کل داشته است. شاخص هم وزن در جریان معاملات روز شنبه توانست، سقف مقاومتی سال جاری خود را از پیش روی بردارد.

به گزارش دنیای معدن، مقاومت۴۵۰ هزار واحدی که در اردیبشهت ماه ایجاد شد و شاخص هم وزن نتوانست در این مدت ارقام بالاتری را ببیند.

نکته ای که این روز ها، اهالی تکنیکالیست بازار سرمایه به آن اشاره دارند محدوده ۹۳ واحدی اندیکاتور RSI است که در گذشته باعت تغییر روند در این شاخص شده است. اهل فن منتظر تا ببیند بازهم شاهد تکرار تاریخ توسط این اندیکاتور ،در شاخص هم وزن هستند؟ یا تمامی معادلات تکنیکالی به هم خواهد خورد؟

البته این موضوع را نباید نادیده گرفت که مقاومت ۴۵۰ هزار واحدی شکسته شده می تواند به عنوان یک سطح حمایتی عمل کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید