243593

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان مطرح کرد:

توسعه سبز معدن کاری به کمک فناوری های نوین

دنیای معدن:«استفاده از تجهیزات هوشمند در فرآیند معدن می تواند منجر به افزایش سلامت و ایمنی کارکنان شود، همچنین فناوری های نوین در معدن کاری باعث بهینه شدن فرآیندها، کاهش مصرف انرژی، اقتصاد چرخشی و توسعه سبز می شود.»

به گزارش دنیای معدن، امروزه منابع طبیعی و ذخایر معدنی اهمیت ویژه ای برای کشورهای توسعه یافته دارد و همواره کشورهای صنعتی به دنبال استفاده بهتر از منابع طبیعی خود هستند. در این راستا قطعاً دسترسی به تکنولوژی های جدید و فناوری های روز می تواند به انجام فعالیت هایی که به طورمعمول از نظر علمی بسیار دشوار است، کمک کند بنابراین در بهره برداری هرچه بهتر از معادن استفاده از فناوری های نوین نقش ویژه ای دارد.

امروزه گسترش دانش بشر موجب اختراع تجهیزات بسیاری شده است که این تجهیزات می تواند در انتخاب بهترین روش برای بهره برداری از معادن کمک شایانی کند. درواقع فناوری های نوینی مانند هوش مصنوعی باعث می شود که بهترین منابع معدنی یافت شوند و در نهایت با توجه به ویژگی های معدن می توان بهترین روش را برای استخراج مد نظر انتخاب کرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان استفاده از فناوری های نوین می تواند فرآیند معدن کاری را به فعالیتی سبز تبدیل کند و میزان تخریب محیط زیست به واسطه معدن کاری را کاهش دهد. برای بررسی بیشتر نقش فناوری های نوین در توسعه سبز فرآیند معدن کاری و بهبود این صنعت با علی خان نصراصفهانی، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

فناوری های نوین چه نقشی در توسعه سبز معادن دارد؟

استفاده از تجهیزات هوشمند در فرآیند معدن می تواند منجر به افزایش سلامت و ایمنی کارکنان شود، همچنین فناوری های نوین در معدن کاری باعث بهینه شدن فرآیندها، کاهش مصرف انرژی، اقتصاد چرخشی و توسعه سبز می شود. به طور کلی استفاده از تجهیزات و زیرساخت های هوشمند و توسعه معادن با فناوری های نوین عملکرد معدن کاران را بهبود می بخشد و بشر را به سمت معدن کاری سبز هدایت می کند.

هوشمندسازی معادن چه اهمیتی دارد؟

درواقع با استفاده از تجهیزات هوشمند، بشر از رویکردهای سنتی معدن کاری خارج خواهد شد و به سمت معدن کاری نوین با کیفیت بالاتر و کمترین آسیب به محیط زیست هدایت می شود. استفاده از فناوری های نوین باعث می شود که در فرآیند معدن کاری از انرژی کمتری استفاده کنیم و عملاً فعالیت های این حوزه را به شکل بهینه تری مدیریت می کند.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی آینده معادن را چگونه ارزیابی می کنید؟

مباحث بسیاری پیرامون کاربرد فناوری های نوین مطرح می شود و بشر همواره شاهد توسعه روز افزون تکنولوژی هایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم در عرصه های مختلف از جمله معدن کاری کاربرد دارد. یکی از تکنولوژی هایی که امروزه بشر به دنبال ساخت آن است و در حوزه معدن کاری نیز به طور غیر مستقیم کاربرد دارد، دستگاه سنجش ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد معدنی، سنگ و خاک است.

پیشرفت بشر در حوزه معدن کاری چگونه بوده است؟

اگر بخواهیم فرآیند پیشرفت بشر در معدن کاری را بررسی کنیم، باید بدانیم که در گذشته دقت معدن کاران _یک در صد_ بوده است، اما امروزه به واسطه توسعه تکنولوژی بشر به دقت _یک در میلیون_ رسیده است و در آینده ای نزدیک این عدد به _یک در بیلیون_ و حتی بالاتر نیز افزایش می یابد. با توجه به این مسئله افزایش دقت اندازه گیری قطعاً تاثیرات بسیاری در فرآیند معدن کاری خواهد داشت.

افزایش دقت اندازه گیری در حوزه معدن کاری چه اهمیتی دارد؟

به طور کلی با افزایش دقت اندازه گیری در حوزه معدن کاری می توان میزان تغییرات ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و سایر مشخصات مواد مختلف را بررسی کرد، همچنین به واسطه این پیشرفت می توانیم به طور غیر مستقیم و مستقیم فعالیت های معدنی و اکتشافات را به گونه بهتری انجام دهیم.

تاکنون افزایش دقت اندازه گیری چه مزایایی داشته است؟

در حال حاضر به واسطه افزایش کیفیت اندازه گیری، بشر توانسته است عملکرد برخی از باکتری ها را مورد بررسی قرار دهد. این نوع از باکتری ها برای تغذیه خود از ترکیبات گوگردی استفاده می کنند و این عمل موجب تولید گازی خاص می شود. با بررسی و شناسایی این نوع از باکتری ها و اندازه گیری میزان فعالیت آن ها در مناطق مختلف ممکن است بتوانیم منابع معدنی مهمی را شناسایی کنیم. این مناطق ممکن است محل کانی زایی طلا و سایر عناصر فلزی با ارزش باشد.

آیا در گذشته امکان ردیابی عملکرد باکتری ها نبود؟

خیر، درواقع بشر در گذشته قادر به ردیابی فعالیت باکتری ها نبود، زیرا میزان گازها و ترکیباتی که به موجب فعالیت این نوع از باکتری ها تولید می شود بسیار کم و رقیق است، به همین دلیل امکان اندازه گیری آن ها در گذشته فراهم نبود. امروزه به واسطه فناوری های نوین می توانیم از این روش برای ردیابی منابع معدنی استفاده کنیم.

درواقع استفاده از دانش بیولوژیکی در حوزه معدن کاری تاثیر به سزایی داشته است و به معدن کاران در شناسایی محدوده های مستعد وجود ماده معدنی کمک می کند. یکی از نمونه های کمک علم بیولوژیکی به معدن کاری، شناسایی ماده های معدنی به کمک باکتری های گوگرد خوار است.

دانش بیولوژیک در چه حوزه هایی می تواند به معدن کاری کمک کند؟

علاوه بر بررسی و شناسایی مواد معدنی با استفاده از باکتری ها، علم بیولوژیک در بررسی آزاد شدن ترکیبات ناشی از فعالیت های معدنی زیر زمین نیز کمک می کند. در گذشته امکان بررسی و اندازه گیری این مقادیر وجود نداشت، اما امروزه با توسعه تکنولوژی و افزایش دقت اندازه گیری می توانیم این نشانه ها را دریافت کنیم. علاوه بر آن قدرت تفکیک بین عناصر نیز در حال حاضر بسیار افزایش یافته و این مسئله تحولی در فرآوری و معدن کاری ایجاد کرده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید