239048

یک پژوهشگر علوم فضایی مطرح کرد:

تلاش بشر برای کشف و استخراج معادن کیهانی

دنیای معدن-یک پژوهشگر علوم فضایی گفت: برای اینکه بتوانیم معادن موجود در اجرام کیهانی را تشخیص و استخراج کنیم یا محل هایی برای اقامت و سکونت بشر در آینده شناسایی کنیم در ابتدا باید محیط اطراف خود را بشناسیم.

به گزارش دنیای معدن، عمران مرادی در گفت وگویی با اشاره به اهداف صنایع فضایی و آینده پیش روی این صنعت، اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که در صنایع فضایی مورد توجه قرار گرفته است، شناخت جهان پیرامون بشر است.

وی افزود: این مبحث که مبتنی بر شناخت عالم است، دست بندی و جایگاه مجزایی در صنایع فضایی به خود اختصاص داده است و پروژه های بسیاری در این راستا طراحی و اجرا شده است.

این پژوهشگر علوم فضایی ادامه داد: در این راستا تلسکوپ های فضایی مختلفی از جمله جیمزوب و پروژه های پیچیده ای با تکنولوژی های خاص و نوین در حوزه های مختلف طراحی شده است که توسط سازمان های فضایی مختلف مدیریت خواهد شد.

وی اشاره کرد: با توجه به فعالیت شرکت های فضایی در حوزه شناخت جهان هستی قطعاً در آینده ای نزدیک در این دسته بندی نیز شاهد رشد جهش گونه ای خواهیم بود؛ البته در حال حاضر نیز شاهد اتفاقات مهمی در این حوزه بوده ایم.

مرادی در رابطه با اهمیت شناخت جهان هستی گفت: این مبحث در صنایع فضایی بسیار حائز اهمیت است و عملاً شرکت های فعال را پشتیبانی می کند تا بتوانند به دو هدف دیگر مطرح در این حوزه یعنی توریسم فضایی و استخراج منابع کیهانی دست یابند.

وی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم معادن موجود در اجرام کیهانی را تشخیص و استخراج کنیم یا محل هایی برای اقامت و سکونت بشر در آینده شناسایی کنیم در ابتدا باید محیط اطراف خود را بشناسیم.

این پژوهشگر علوم فضایی تاکید کرد: با توجه به این مسائل شناخت جهان هستی یکی از اهداف مهم صنایع فضایی است و یافته های پژوهشگران در این حوزه نیز بسیار مورد انتظار بشر است. امروزه بشر از صنایع فضایی انتظار دارد که جهان اطراف خود را بیشتر بشناسد.

وی اشاره کرد: یکی از جدیدترین پروژه هایی که در حوزه شناخت جهان طراحی و مرحله عملیاتی شدن رسیده است، تلسکوپ فضایی جیمزوب بود که در حال حاضر مورد توجه تمام محافل علمی قرار گرفته است.

 

دیدگاه تان را بنویسید