238169

بانک اطلاعاتی معادن استان راه اندازی شود

دنیای معدن: نماینده یزد و اشکذر در مجلس: انتظار به حق شهروندان پایبندی و عمل معادن به انجام مسئولیت های اجتماعی است که به موجب قانون بر عهده آنان گذاشته شده است.

به گزارش دنیای معدن، محمدصالح جوکار در دیدار با رئیس تشکل خانه معدن استان یزد با تاکید بر اینکه مردم در بحث مسئولیت های اجتماعی از معادن انتظاراتی دارند، افزود: معادن به واسطه برداشت ها، انفجار ها و تردد کامیون هایشان اثرات منفی بر جاده ها، محیط زیست و منابع طبیعی شهر ها و روستا ها داشته اند که برای جبران بخشی از این خسارات باید مسئولیت اجتماعی خود را به درستی انجام دهند.

وی اظهار داشت: این تشکل باید از ظرفیت معادن استان بیش از پیش در مسیر توسعه استفاده کند، این در حالی است که در گذشته رویکرد هایی مانند عدم واگذاری معادن به شرکت های خارج از استان و تامین خوراک برای زنجیره فولاد استان به موفقیت های زیادی در این زمینه نرسیده ایم.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا های مجلس ادامه داد: متولیان جدید این تشکل باید آنقدر قوی فعالیت کنند که حتی وزارت صمت از آن ها در حوزه های معادن مشاوره بگیرد.

جوکار با تاکید بر اینکه ایجاد بانک اطلاعاتی معادن استان باید در دستور کار تشکل خانه معدن قرار گیرد، تصریح کرد: سطح کاری تشکل خانه معدن باید ارتقا یابد تا در حوزه های آب و حتی مباحث پیرامون استان حرف های بسیار برای گفتن داشته باشد.

وی گفت: در این چشم انداز راهکار های رسیدن به وضعیت مطلوب تدوین شود و یکی از مباحث مهم در این حوزه اکتشافات جدید است که در این زمینه خوب عمل نکرده ایم.

نماینده یزد و اشکذر افزود: نمایندگان مجلس بازوان نظارتی خوبی هستند و اگر مواردی مورد انتظار به آنان منتقل شود، می توانند مشکلات قانونی در بخش های مختلف رفع کنند.

 

دیدگاه تان را بنویسید