238085

وزیر اقتصاد:

درآمد مالیاتی از محل معادن ۲ برابر شد

دنیای معدن: احسان خاندوزی بیان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان از این معادن، تحقق درآمد مالیاتی داشتیم.

به گزارش دنیای معدن، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ تنها مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی از محل معادن کشور پیش بینی شده بود. با این وجود، ما تا پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان از این محل، تحقق درآمد مالیاتی داشتیم.

وی بیان کرد: حقیقت این بود که ما در سال گذشته، گزارش هایی در مورد کم اظهاری بهره برداران درباره میزان استخرج معادن داشتیم که پس از بررسی متوجه شدیم این موضوع حقیقت دارد و با کم اظهاری قابل توجهی در این خصوص مواجه هستیم.

وزیر اقتصاد افزود: ما با کنترل سایر اظهارنامه ها و صورت های مالی بهره برداران معادن، بویژه معادن بورسی، و تقاطع گیری گزارش های مختلف، موفق شدیم تقریبا دو برابر رقم پیش بینی شده، از آنها مالیات بگیریم.

خاندوزی بیان کرد: با اتکاء به همین گزارش ها و تقاطع گیریها، امسال رقم پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی از محل معادن کشور را به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده ایم.

دیدگاه تان را بنویسید