237255

ویدئو: مزیت ها و تسهیلات منطقه ویژه اقتصادی کاشان

حجم ویدیو: 3.07M | مدت زمان ویدیو: 00:01:27 دانلود ویدیو

دنیای معدن: معافیت مالیاتی، معافیت گمرکی، سیستم یکپارچه و متمرکز مشاوره سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت، و نیز همراهی و مشاوره جهت اخذ مجوزهای لازم از جمله سازمان محیط زیست.

نزدیکی به شهرهای صنعتی و فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به ریل و آزادراه و امکان استقرارصنایع شیمیایی و معدنی تخصصی در پهنه ای به مساحت 23 هکتار.

 امکان شکل گیری و تکمیل زنجیره های ارزش صادرات محور در پیوند با صنایع معدنی، تولید ماشین آلات و تجهیزات در منطقه (اصفهان، تهران و قم) و دسترسی به بازارهای مواد اولیه و سهولت در تامین ماشین آلات و تجهیزات از طریق ریل و شبکه بزرگراهی متصل به پایانه های ترانزیتی بین المللی

 

دیدگاه تان را بنویسید