233809

فرماندار: صنایع تبدیلی حلقه مفقوده معادن بستان آباد است

دنیای معدن-فرماندار بستان آباد گفت: صنایع تبدیلی حلقه مفقوده در بهره برداری بهینه و توسعه معادن شهرستان است.

به گزارش دنیای معدن، ابولفضل پاشایی در جمع معدن کاران در جلسه کار گروه صنعت و معدن افزود: در این شهرستان 103 معدن وجود دارد.

وی با بیان اینکه بیش از 400 نفر در حوزه معادن در این شهرستان فعالیت دارند، اظهار کرد: روزانه حدود یکهزار تن مواد معدنی از این شهرستان به صورت خام خارج می شود.

وی از بهم ریختن توپوگرافی منطقه توسط برخی از معدن کاران کلایه کرد و افزود:متاسفانه دپوی مواد معدنی در حاشیه راه ها و در کنار زمین های کشاورزی موجب ایجاد مشکل برای مردم می شود.

پاشایی، تسریع در صدور مجوز سرمایه گذاری در این شهرستان را خواستار شد و گفت: از هر گونه سرمایه گذاری در این شهرستان حمایت می کنیم

 

دیدگاه تان را بنویسید