233283

خوارزمی و بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی

دنیای معدن: شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی در بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی از 23 الی 26 اردیبهشت 1401، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ، سالن 5، غرفه 100 حضور دارد.

 

 

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید