232239

معاون وزیر صمت خبر داد:

طراحی پروژه تحول زمین شناسی با هدف پویایی مجموعه های دانش بنیان

دنیای معدن- معاون وزیر صمت گفت: پروژه تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر جدید معدنی در کشور از ابتدای دولت سیزدهم و با هدف ایجاد تحرک و پویایی در مجموعه های دانش بنیان و مهندسان مشاور طراحی و اجرا شده است.

به گزارش دنیای معدن از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، «علیرضا شهیدی» افزود: با توجه به نیاز روزافزون کشور به در اختیار داشتن اطلاعات پایه جدید و هدفمند در حوزه علوم زمین و اکتشاف ذخایر معدنی، درصددیم با اجرای منظم و بهینه بزرگ پروژه تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی با همکاری مجموعه های دانش بنیان، مهندسان مشاور و پیمانکاران این حوزه، تحرک و پویایی مبتنی بر دانش به وجود آوریم.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور با اشاره به نامگذاری امسال به «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» از سوی رهبر معظم انقلاب، بیان داشت: براساس برنامه ریزی انجام شده در این سازمان، قرار است در دو برش دوساله، اطلاعات پایه جدید در مقیاس یک پنجاه هزارم و در اولویت نخست اکتشافی و زیرساخت های عمرانی کشور انجام شود.

شهیدی اظهار داشت: با توجه به گستردگی فعالیت و میزان منابع مالی در اختیار، نیاز به برون سپاری خدمات دانش بنیان در حوزه تهیه نقشه های زمین شناسی، زمین شناسی اقتصادی، اکتشافات ژئوشیمیایی، عملیات ژئوفیزیک هوایی و آنالیز نمونه های زمین شناسی و اکتشافی امری انکارناپذیر است که امیدواریم با شناسایی و انتخاب مشاوران، مجموعه های دانش بنیان و متخصصان این حوزه بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.

معاون وزیر صمت ادامه داد: امسال و در دو مرحله اقدام به انتشار فراخوان همکاری و مستندات مربوط به مناقصه های موردنیاز و انتخاب مشاوران از میان مجموعه های متخصص در حوزه زمین شناسی و اکتشاف خواهیم کرد که این موضوع با هدف ایجاد تحرک در منابع انسانی بخش معدن و زمین شناسی کشور خواهد بود.

شهیدی ابراز امیدواری کرد با اجرای درست و به موقع زیربرنامه های پروژه تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در کشور بتوانیم مسائل و محدودیت های مربوط به تامین مواد اولیه معدنی مورد نیاز صنایع را حل کرده و شاهد بهبود وضعیت زیرساخت های عمرانی، شهری و زیست محیطی کشور ازنظر زمین شناسی باشیم که این امر با مشارکت همه جانبه متخصصان، مشاوران، مجموعه های دانش بنیان و پیمانکاران ذی صلاح قابل دستیابی خواهد بود.

فراخوان همکاری در حوزه برون سپاری خدمات دانش بنیان موردنیاز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و همچنین دریافت اسناد مناقصه، انتخاب مشاوران و انجام تشریفات قانونی آن از ابتدای اردیبهشت ماه امسال به مدت یک ماه انجام خواهد شد و متقاضیان می توانند با مراجعه به تارنمای رسمی این سازمان به آدرس www.gsi.ir یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در این فرآیند شرکت کنند.

 

دیدگاه تان را بنویسید