238427

افزایش حقوق کارمندان دولت

دنیای معدن: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد لایحه افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از آبان ماه اجرایی شود .

به گزارش دنیای معدن،  آقای علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو گفت: در لایحه دولت به کارمندان دولت یک میلیون تومان اضافه شد، به بازنشستگان هم ۹۰۰ تومان به صورت نقدی  اضافه می‌شود

مشروح گفتگو به این شرح است

مجری: موضوع افزایش حقوق‌ها که این روز‌ها در خبر‌ها می‌شنویم در چه قالب‌هایی در مجلس دنبال می‌شود و مشمول کدام یک از اقشار است؟

آقای علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: همانطور که اطلاع دارید دولت در جهت ترمیم حقوق بازنشستگان و کارمندان بعد از افزایشی که ابتدای سال در حقوق و دریافتی کارگران و افرادی که تحت پوشش و بیمه تامین اجتماعی بودند پیشنهاد داد با توجه به تقاضایی که داشتند یک لایحه‌ای را به مجلس داد در جهت ترمیم حقوق کارمندان دولت که مجلس بعد از جلسات متعدد از طریق کمیسیون برنامه و بودجه و صحن به صورت قانون پیشنهاداتی را علاوه بر نظارت دولت در لایحه داده شد که در نهایت روز گذشته تصویب شد، در لایحه دولت به کارمندان دولت یک میلیون تومان اضافه شد، به بازنشستگان ۹۰۰ تومان به صورت نقدی و ۵ درصد حقوق بازنشستگان علاوه بر آن ۹۰۰ تومان و حق عائله مندی و فرزندان هم اضافه می‌شود همین طور کارمند‌ها و افراد تحت پوشش کمیته امداد و جانبازان و نیرو‌های مسلح در این لایحه کمک‌هایی را در نظر گرفتند که امیدوارم بعد از تائید شورای ملی احکام اجرایی و پرداخت شود و از همین ماه باید اقدام شود و انجام شود.

مجری: از پایان آبان ماه محاسبه می‌شود؟

آقای علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: در ابتدا دولت یک مهر را پیش بینی کرده بود که احتمال قوی از آن زمان پرداخت می‌شود.

مجری: با این اتفاقی که می‌افتد برای سال ۱۴۰۲ هم افزایش دیگری را خواهیم داشت یا خیر؟

آقای علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: حتما بله دولت پیش بینی اش این است که در واقع بودجه ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارمندان را بیشتر در نظر بگیرد و در این جهت کمکی شود بحثی هم در مجلس مطرح است آن متناسب سازی و همسان سازی پرداخت حقوق‌ها است در مجموعه سازمان‌ها و همسان سازی حقوق بازنشستگان و متناسب سازیشان که آن هم کمیسیون‌های مختلف کار می‌شود که امیدواریم بحثی را که آقای رئیس جمهور هم داشتند که وضعیت پرداخت‌های ما در سازمان مختلف وضعیت مناسبی را ندارد باید یک تناسبی در پرداخت باشد که روی آن هم کار می‌شود که انشاالله امیدوارم در آینده دغدغه و مشکل کارمندان دولت برطرف شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید