133877

استعلام از سازمان زمین شناسی برای انجام مطالعات فرونشست الزامی شد

دنیای معدن - استعلام از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمینه انجام مطالات فرونشست پیش از انجام مطالعات پروژه های توسعه و احداث زیرساخت های حمل و نقل الزامی شد.

در نشست اخیر شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل، ضوابط طرح منظر راه ارایه شد و به تصویب رسید.

براین اساس و درخصوص پیوست مطالعات فرونشست برای پروژه های زیرساخت حمل ونقل مقرر شد قبل از انجام مطالعات پروژه های توسعه ای و احداث زیرساخت های حمل ونقل، استعلام از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور الزامی شود.

پدیده فرونشست زمین عبارت است از فروریزش یا نشست رو به پایین سطح زمین که می تواند با بردار اندک جابجایی افقی همراه باشد و به علت های متفاوتی روی دهد.

فروریزش و فرونشست می تواند در اثر پدیده های طبیعی زمین شناسی مانند زمین لرزه، انحلال سنگ های گچی، نمکی یا آهکی، آب شدن یخ ها و تراکم نهشته ها، حرکت های آرام پوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زمین یا فعالیت های انسانی مانند معدنکاری، برداشت سیالات زیرزمینی مانند آب های زیرزمینی، نفت یا گاز ایجاد شود.

بررسی ها نشان می دهد امروزه بیش از 150 کشور جهان با پدیده فرونشست زمین روبرویند؛ ایران به همراه هند، لهستان، مکزیک، ونزوئلا و اندونزی و همچنین کشورهای صنعتی جهان مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، چین و ژاپن در این فهرست جای دارد.

دیدگاه تان را بنویسید