233174

ضد حال بزرگ میرشاد ماجدی به هواداران استقلال + سند

دنیای معدن- میرشاد ماجدی ، سرپرست فدراسیون فوتبال ایران نسبت به اعتراض هواداران استقلال به عدم صادر شدن رای پرونده شکایت شهرخودرو از پرسپولیس واکنش نشان داد.

به گزارش دنیای معدن، میرشاد ماجدی ، سرپرست فدراسیون فوتبال در جمعی از خبرنگاران درباره اینکه برخی از هواداران استقلال نسبت به عدم صادر شدن رای پرونده شکایت شهرخودرو از پرسپولیس بابت طلب رضایت نامه یحیی گل محمدی اعتراض دارند گفت :

    آنچه به ما ارجاع شود، ارجاع دادنش دست ما است اما رای دادن به ما ارتباطی ندارد. هرچه به اتوماسیون من و دبیرکل آمده باشد را ارجاع می دهیم.

 

دیدگاه تان را بنویسید