232717

انتصاب اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای پرسپولیس

دنیای معدن- مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، با صدور احکامی جداگانه، اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه را منصوب کرد.

به گزارش دنیای معدن-  طبق گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، رضا درویش دیروز (چهارشنبه)، با صدور حکمی، امیر علی حسینی، مدیر امور بین الملل باشگاه، را با حفظ سمت به عنوان مدیر کمیته مجوز حرفه‌ای پرسپولیس، مصطفی لشگری را به عنوان عضو کمیته و معاون اطلاع رسانی، علی عطایی معاون امور مالی، پشتیبانی و اداری باشگاه را به عنوان عضو کمیته در امور زیر ساخت‌ها، حسین دوام را به عنوان عضو کمیته در امور حقوقی، محمد امام‌وردی را به عنوان عضو کمیته در امور ورزشی، علی یادگاری را به عنوان عضو کمیته در امور پرسنلی و باقر صفری را به عنوان عضو کمیته در امور مالی منصوب کرد.

 

دیدگاه تان را بنویسید