227620

استوری عجیب ایجنت گابریل پین

دنیای معدن- ایجنت مربی ایتالیایی استقلال پست کنایه آمیزی را منتشر کرد.

به گزارش دنیای معدن، به نظر می رسد که محسن ابراهیمی مدیر برنامه های گابریل پین با کادر فنی استقلال مشکل دارد.

او این پست تند را منتشر کرد.

 

دیدگاه تان را بنویسید