227470

پنالتی استقلال درست بود؟

دنیای معدن-کارشناس داوری درباره پنالتی که برای استقلال گرفته شد نظر داد.

به گزارش دنیای معدن، جدال استقلال و آلومینیوم در نیمه نخست با یک گل به سود آبی پوشان به پایان رسید.

 

این گل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید که اعتراض زیاد آلومینیومی ها را به دنبال داشت.

 

رودنیل درباره این صحنه گفت: من این صحنه را چندبار دیدم ولی زاویه دوربین مشخص نبود که بشود تشخیص داد توپ در چه شرایطی به دست برخورد کرده است. اگر توپ در شرایطی به دست بازیکن خورده باشد که دستش باز باشد پنالتی صحیح است و در غیر این صورت تصمیم داور اشتباه بود. زاویه دوربین به صورتی بود که نه مشخص بود توپ به کجا برخورد میکند و نه اینکه درون محوطه جریمه اتفاق افتاده یا نه. در کل از این زاویه تشخیص ممکن نیست.

 

دیدگاه تان را بنویسید