226751

کمیته استیناف پرسپولیس را نقره داغ کرد/ اعلام رأی پرونده انتقال گل‌محمدی

دنیای معدن- کمیته استیناف رأی خود را در خصوص باشگاه پرسپولیس به طرفیت باشگاه شهرخودرو صادر کرد.

به گزارش دنیای معدن - بر اساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در خصوص استیناف شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرخودرو نسبت به رای شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن محکومیت باشگاه فرهنگی ورزشی تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه مطالبات قرارداد مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و مبلغ ۳۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه التزام قراردادی منجر به انتقال سرمربی وقت تیم تجدیدنظر خواه به باشگاه تجدیدنظر خوانده با توجه به صراحت مندرجات قرارداد و حاکمیت اصل آزادی اراده و اصل لزوم توافقات خصوصی و اصل استصحاب (ابقای ماکان) و غیرموجه بودن استدلال نمایندگان تجدید نظر خواه در توصیف شرط وجه التزام قراردادی به ربا و معاملات فاسد به ویژه بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه‌ی شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه. دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید می‌گردد.

لازم به ذکر است پیش از این، این رای در تاریخ ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۰ به طرفین ابلاغ شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید