226433

اعلام رای کمیته انضباطی در رابطه با مربی استقلال

دنیای معدن- کمیته انضباطی رای خود را در رابطه با مربی استقلال اعلام کرد.

به گزارش دنیای معدن، طبق گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رأی کمیته انضباطی در خصوص تخلف انتسابی به صالح مصطفوی " مربی " تیم استقلال تهران مبنی بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه علیـه داوران مسابقه اسقلال و پرسپولیس موضوع گزارش دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونـده از جملـه مـفـاد مصاحبه نامبرده و بیان مطالبی از قبیل استقلال در دو بازی از تصمیمات داوری متضرر شده است تخلف انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص و مستند به ماده ۷۱ مقررات انضباطی و با رعایت ماده ۹۳ و ۹۴ این مقررات به یک جلسه محرومیت از یک مسابقه رسمی و مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌گردد. رأی صادره قابل اجرا بوده و قطعی می‌باشد.

 

دیدگاه تان را بنویسید