224127

منابع مالی مجید صدری برای تهیه پول کالدرون

دنیای معدن- باشگاه پرسپولیس به کمک اسپانسرها موفق شده مطالبات کالدرون را فراهم کند.

به گزارش دنیای معدن از طرفداری، در حالی که از هفته ها قبل مجید صدری وعده داده بود بدهی کالدرون به زودی پرداخت می شود اما این اتفاق رخ نداد تا درنهایت این بدهی پس از خلف وعده های فراروان طی ۴۸ ساعت گذشته پرداخت شود.

خبرهای دریافتی حکایت از آن دارد که مبلغ مورد نظر باشگاه برای پرداخت بدهی کالدرون از طریق اسپانسرهایی چون اوانو، بانک گردشگری و همراه اول تهیه شده است.

مبالغی که علاوه بر پرداخت بدهی کالدرون و تسویه حساب با او و دستیارش، توانست حدود ۴۰ درصد مطالبات بازیکنان بابت فصل قبل و ۵ درصد بابت قراردادهای فصل جاری را نیز پوشش دهد.

 

دیدگاه تان را بنویسید