232862

"تجلی" هیات مدیره جدید انتخاب کرد

دنیای معدن: شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از تغییر ترکیب هیات مدیره خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از تغییر ترکیب هیات مدیره خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن ها تغییر کرده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید