232707

امور محیط زیست، بهداشت و ایمنی شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار می‌کند؛

بهترین اقدام جهت بهبود فرهنگ ایمنی و سلامت شغلی در شرکت چیست؟

دنیای معدن: به مناسبت روز جهانی ایمنی و سلامت شغلی، نظرات خود را تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه در قالب واژه یا متنی کوتاه به سرشماره؛ ۱۰۰۰۳۴۳۴۳۰۵۰۰۱ ارسال نمایید.

جوایز؛

۳ نفر برتر ۳۰ هزار امتیاز

۳۰ نفر از شرکت‌کنندگان در پویش به قید قرعه ۱۵ هزار امتیاز

 

دیدگاه تان را بنویسید