252874

نهادینه‌سازی فرهنگ آموزش در فولاد مبارکه با تدوین الگویی راهبردی

دنیای معدن-ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی فولاد مبارکه در آیین بزرگداشت مقام معلم و قدردانی از مدرسان، تسهیل‌گران و ذینفعان همکار آموزش در این شرکت گفت:

به گزارش دنیای معدن، فولاد مبارکه در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ آموزش و یادگیری، یک الگوی راهبردی را از سال ۱۴۰۰ تدوین کرده و برنامه‌ها و پروژه‌های خود را با این الگو هماهنگ ساخته است. اولین موضوع در این الگو بحث بالندگی است چراکه بالندگی لازمه نوآور شدن هر سازمان است و هر سازمان نیازمند دو بال «رهبران نوآور» و «کارکنان متعهد و مشتاق» است.

«مهارت‌افزایی» و «توان‌افزایی» نیز دو بازوی راست و چپ یک سازمان نوآور است که فولاد مبارکه این دو مقوله را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین استعدادیابی، فرهنگ و خانواده نیز جزو اولویت‌های راهبردی این شرکت است. ما معتقدیم فولاد مبارکه یک سازمان خانواده‌محور و خانواده‌دوست است.

فولاد مبارکه به یک سازمان هوشمند تبدیل خواهد شد چراکه ویژگی یک سازمان هوشمند برای کارآمدی بیشتر، درک، شناسایی، تحلیل و به‌کارگیری داده‌هاست.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید