249702

روز پژوهش گرامی باد

دنیای معدن: فرا رسیدن روز پژوهش، روز علم افزایی هوشیارانه و متعهدانه، بر دانش پژوهان و محققان سربلند ایرانی به ویژه همکاران محترم واحد تحقیق و توسعه گرامی باد.

روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

دیدگاهتان را بنویسید