248777

دشتیانه عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران شد/دشتیانه جایگزین فرشاد شد

دنیای معدن-مدیرعامل صبا فولاد خلیج فارس بعنوان عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران در مجمع سالیانه سال منصوب شد.

به گزارش دنیای معدن، احسان دشتیانه مدیرعامل صبا فولاد خلیج فارس با شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولید کنندگان فولاد بعنوان عضو هیات مدیره فولاد ایران شد.

گفتنی است این انجمن از تغییر دو عضو هیئت مدیره خبر داده است و به نحوی که احسان دشتیانه مدیرعامل صبا فولاد خلیج فارس جایگزین اسدالله فرشاد مدیرعامل سابق آهن و فولاد غدیر ایرانیان شد.

احمد دنیانور، بازرس انجمن تولیدکنندگان فولد در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد: طبق اساسنامه انجمن و تغییر و تحولات مدیریتی در شرکت‌های فولاد صنعت بناب و فولاد غدیر ایرانیان، محسن خراسانی عضو علی‌البدل رسته مقاطع طویل به‌جای محمد کشانی و احسان دشتیانه، عضو علی‌البدل رسته گندله و آهن اسفنجی به‌جای اسدالله فرشاد وارد ترکیب هیئت مدیره انجمن فولاد شدند.

همچنین در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن فولاد، احمد دنیانور به عنوان بازرس انجمن در ترکیب هیئت رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران قرار گرفت.

شایان ذکر است،  دنیانور در ۱۶ سال اخیر و در چند دوره اخیر انتخابات انجمن تولیدکنندگان فولاد در جایگاه بازرس و عضو هیئت رئیسه این تشکل موثر صنفی مورد اعتماد اعضا قرار گرفت و در دوره جدید نیز مجدد در این جایگاه تثبیت شد. همچنین داوود صافی به عنوان بازرس علی‌البدل انجمن فولاد انتخاب شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید