243744

تیرآهنH24 در بلند مرتبه سازی ها رقیبی برای خودش باقی نگذاشته است

دنیای معدن: تیرآهنH24 به عنوان یک محصول ارزش افزا در بلند مرتبه سازی ها رقیبی برای خودش باقی نگذاشته است.

به گزارش دنیای معدن، این پروفیل به لحاظ اینکه عرض بال و ارتفاع پروفیل آن یکسان است از استحکام و مقاومت بسیار بالایی برخوردار می باشد و در مقابل نیروهای برشی و خمشی پایداری کامل دارد.  

این محصول مزیت های مختلفی نسبت به تیرآهن های I دارد از جمله ایمنی ساختمان را در شرایط بحرانی مانند زلزله برای هموطنان مان تامین می کند تا دانش و اندیشه ایرانی در خدمت رفاه و سلامتی جامعه ایرانی قرار بگیرد و مسیر صادرات را طی نماید.

 

دیدگاه تان را بنویسید