237409

️دکتر محسن مصطفی پور مدیرعامل شرکت فولاد غدیر نی ریز مهمان ویژه نهمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس در ۱۷ مهرماه

دنیای معدن: بزرگان صنعت فولاد و مواد اولیه ایران و خاورمیانه در استیل پرایس ۹ به بررسی شرایط پیچیده، فرصت ها و تهدیدهای موجود در اکوسیستم جهانی فولاد خواهند پرداخت.

به گزارش دنیای معدن، بزرگان صنعت فولاد و مواد اولیه ایران و خاورمیانه در استیل پرایس ۹ به بررسی شرایط پیچیده، فرصت ها و تهدیدهای موجود در اکوسیستم جهانی فولاد خواهند پرداخت.

 

دیدگاه تان را بنویسید