232531

آمار یکساله ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان داد

کاهش ۳ تا ۸ درصدی تولید اقلام فولادی

دنیای معدن:طبق آمار ارائه شده توسط انجمن تولی آمار تولید فولادی‌ها نشان می‌دهد که طی یک ساله ۱۴۰۰ تمامی فرآورده‌های فولادی اعم از شمش، مقاطع تخت و طویل فولادی، محصولات و آهن اسفنجی با افت تولید سه تا هشت درصدی نسبت به مجموع تولید در سال ۱۳۹۹ روبرو شده‌ است.

به گزارش دنیای معدن ،در سالی که گذشت میزان تولید کل مقاطع تخت فولادی و شمش فولاد بیشترین میزان کاهش تولید را معادل هشت درصد داشته‌اند.

میزان تولید فولاد میانی (شمش فولاد) در مجموع ۱۲ ماهه سال گذشته معادل ۲۷ میلیون و ۹۰۱ هزار تن ثبت شده است که نسبت به ۳۰ میلیون و ۲۵۲ هزار تن تولیدی در سال ۱۳۹۹ افت هشت درصدی داشته است.

طبق آمار از این میزان شمش تولیدی، ۱۶ میلیون و ۶۶۳ هزار تن سهم بیلت‌وبلوم و ۱۱ میلیون و ۲۳۸ هزار تن سهم اسلب است که به ترتیب ۱۱ درصدی (بیلت‌وبلوم) و دو درصد (اسلب) کاهش تولید نسبت به میزان تولیدی در سال ۱۳۹۹ داشته‌اند. در مجموع ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ نیز به ترتیب ۱۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تن بیلت‌وبلوم و ۱۱ میلیون و ۴۴۷ هزار تن اسلب تولید شده بود.

همچنین میزان تولید کل مقاطع تخت فولادی نیز به همین میزان (هشت درصد ) تقلیل یافته است. در حالیکه طی سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۹ میلیون و ۱۷۲ هزار تن از این مقاطع تولید شده بود این عدد در مجموع ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ به هشت میلیون و ۴۲۹ هزار تن رسیده است.

در جزئیات این مقاطع نیز می‌توان گفت، در سالی که گذشت به ترتیب تولید ورق گرم شش درصد کاهش یافته، میزان تولید ورق سر تغییر چندانی نسبت به میزان تولید آن در سال ۱۳۹۹ نداشته اما تولید ورق‌های پوششدار دو درصد بیشتر از میزان تولید آن در سال ۱۳۹۹ است.

پس از شمش فولاد و کل مقاطع تخت فولادی، تولید محصولات فولادی در مجموع سال گذشته نسبت به سال پیش از آن پنج درصد افت کرده است و از ۲۰ میلیون و ۷۷۳ هزار تن در مجموع ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ به ۱۹ میلیون و ۶۳۵ هزار تن در مدت مشابه سال گذشته رسیده است.

در نهایت از ابتدای سال گذشته تا پایان آن به ترتیب ۳۰ میلیون و ۳۲۸ هزار تن آهن اسفنجی و ۱۱ میلیون و ۲۰۶ هزار تن مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع) تولید شده است که نسبت به ۳۱ میلیون و ۱۸۹ هزار تن آهن اسفنجی و ۱۱ میلیون و ۶۰۱ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولیدی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ هریک سه درصد کاهش تولید را ثبت کرده‌اند.

براساس آمار از مجموع ۱۱ میلیون و ۲۰۶ هزار تن کل مقاطع طویل فولادی سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۲۲۱ هزار تن تیرآهن، ۹ میلیون و ۱۴۸ هزار تن میلگرد و ۸۳۷ هزار تن نبشی، ناوداتی و سایر مقاطع تولید شده است که به ترتیب تولید تیرآهن دو درصد و تولید میلگرد چهار درصد نسبت به میزان تویلد آن در سال ۱۳۹۹ کمتر است اما تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع یک درصد بیشتر ثبت شده است.ایسنا

 

 

دیدگاه تان را بنویسید