224240

عملکرد مثبت سه ماهه سوم سال 2021 آرسلورمیتال

دنیای معدن - کالانیش: تقویت قیمت فولاد به آرسلورمیتال کمک کرد تا در سه ماهه سوم امسال بالاترین درآمد خالص و کمترین بدهی خالص را از سال 2008 اطلاع به ثبت رساند.

به گزارش دنیای معدن، بنابر اظهار آرسلورمیتال، قیمت ها اخیرا از ارقام بالا و رکوردهای ثبت شده فاصله گرفته اما به یمن قراردادهای سالانه، این شرکت توانسته قیمت های بالاتر از بازار را در فروش های آتی سال 2022 خود ثبت کند.

این فولادساز پیش بینی رشد سالانه 12 تا 13 درصدی خود برای مصرف ظاهری فولاد جهان در خارج از چین برای سال 2021 را حفظ کرده اما پیش بینی این شرکت درمورد چین ضعیف می باشد.

آرسلورمیتال اکنون انتظار دارد تقاضا در این غول آسیایی اندکی کاهشی باشد. با این حال انتظار می رود محدودیت های شدید تولید منجر به کاهش صادرات خالص چین در نیمه دوم سال 2021 شود و در نتیجه تاثیر آن بر بازار جهانی را محدود نماید.

تولید فولاد خام آرسلورمیتال در سه ماهه سوم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ثابت بود و 17.2 میلیون تن گزارش شد اما نسبت به سه ماهه قبل 3 درصد کاهش داشته است.

در همین حال محموله های دریایی فولاد این شرکت با 17 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل و 9 درصد افت نسبت به سه ماهه قبل به 14.6 میلیون تن رسید. این کاهش در سه ماهه مذکور به دلیل تقاضای ضعیف به ویژه از سوی صنعت خودروسازی و همینطور محدودیت های تولید و تاخیر در ارسال سفارشات بود که انتظار می رود در سه ماهه چهارم سال تغییر کرده و معکوس شود.

با این حال به لطف قیمت های بالاتر فولاد و صادرات سنگ آهن، فروش نسبت به سال قبل 52 درصد بالاتر بود و نسبت به سه ماهه قبل 5 درصد افزایش داشت و به 20.2 میلیارد دلار رسید.

در بخش معدنی، صادرات محموله های سنگ آهن 4 درصد کاهش سالانه داشته ولی در سه ماهه سوم سال که قیمت ها بالا بود حدود 50 درصد افزایش یافت و به 6.9 میلیون تن رسیده است.

در 9 ماهه منتهی به سپتامبر حمل محموله های دریایی فولاد این شرکت با 9 درصد افت درمقایسه با مدت مشابه سال قبل به 47.2 میلیون تن رسید درحالی که تولید فولاد خام در رقم 52.6 میلیون تن ثابت بود.

فروش هم 43 درصد افزایش داشت و 55.8 میلیارد دلار شد و درآمد خالص شرکت نیز 10.9 میلیارد دلار گزارش شد درحالی که در مدت مشابه پارسال شرکت 1.94 میلیارد دلار زیان شناسایی کرده بود.جعفری طهرانی

 

دیدگاه تان را بنویسید