236651

جزییات اولین دوره تخصصی تربیت ارزیابان ویژه طرح رتبه‌بندی معلمان

دنیای معدن: میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صبح روز شنبه ۵ شهریور در افتتاحیه اولین دوره تخصصی تربیت ارزیابان ویژه طرح رتبه‌بندی معلمان که در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش دنیای معدن، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: به عنوان مسئول کمیسیون مدیریت امور عمومی در دولت به همکارانم در آموزش و پرورش می‌گویم که تصویب هیچ موضوعی به اندازه تصویب طرح رتبه‌بندی در این کمیسیون طول نکشید؛ این موضوع در ۹ جلسه کمیسیون مورد بحث قرار گرفت که این اهمیت و پیچیدگی موضوع را می‌رساند.

وی ادامه داد: برای رسیدن به الگوی انجام رتبه‌بندی معلمان نشست‌های متعددی با وزرای پیشین آموزش و پرورش و استادان بنام حوزه تعلیم و تربیت برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این طرح دو مرحله داشته باشد، مرحله استقرار از طریق ارزیابی تخصصی و مرحله استمرار و جابه‌جایی بین رتبه‌ها که طی سازوکاری در سال‌های آینده صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هزینه‌های رتبه‌بندی اگر منجر به افزایش کیفیت تعلیم و تربیت و تعالی فرهنگ کشور شود، عین سرمایه‌گذاری است و هزینه نیست، این نگاه ما در دولت است. رئیس‌جمهور نیز در جلسه‌های هیئت دولت که این موضوع مطرح شد بر افزایش کیفیت آموزش در کشور از طریق رتبه‌بندی تأکید کردند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه تلقی افزایش حقوق از رتبه‌بندی اشتباه است، گفت: رتبه‌بندی مترادف با افزایش حقوق نیست، که اگر چنین بود نیازی به برگزاری دوره‌های تربیت ارزیاب نداشتیم و رقمی به احکام اضافه می‌کردیم؛ اما هدف از رتبه‌بندی تعالی نظام تعلیم و تربیت کشور است.

دکتر لطیفی اضافه کرد: دستیابی به این هدف امروز در دستان ارزیابان است. تا امروز این وظیفه بر دوش دولت بود که این طرح را به تصویب برساند و از امروز به بعد شما ارزیابان هستید که تعیین می‌کنید رتبه‌بندی برای دولت هزینه است یا سرمایه‌گذاری و کسی می‌تواند این ارزیابی را به‌ درستی انجام دهد که خود با تمام وجود نظام تعلیم و تربیت را درک کرده باشد./شناسنامه قانون

 

دیدگاه تان را بنویسید