227169

افزایش 29 درصدی تولید طلای موته در آبان

دنیای معدن - مدیر مجتمع طلای موته اعلام کرد: میزان تولید مجتمع طلای موته در آبان 1400 حدود 29 درصد افزایش یافت.

به گزارش دنیای معدن، علیرضا طالاری با بیان این مطلب گفت: مجتمع طلای موته در ماه آبان امسال، 31 کیلوگرم شمش طلا تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 24 کیلوگرم شمش بود. این میزان تولید نسبت به برنامه (24 کیلوگرم) نیز 29 درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: مجتمع طلای موته از ابتدای فروردین تا پایان آبان، 223 کیلوگرم شمش طلا تولید کرد که در مقایسه با رقم تولید مدت مشابه سال گذشته (212 کیلوگرم)، 5 درصد رشد نشان می دهد.

مدیر مجتمع طلای موته تصریح کرد: میزان برنامه تولید 8 ماهه امسال این مجتمع نیز 181 کیلو و 300 گرم بود که نسبت به میزان تولید شده (223 کیلوگرم)، 23 درصد رشد نشان می دهد.

 

دیدگاه تان را بنویسید