231949

نرخ گاز مصرفی سیمانی ها و سایر صنایع تعیین شد

دنیای معدن: بر اساس تصمیم های اخذ شده در چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مدیرکل دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها و سایر صنایع را اعلام کرده است که طبق آن نرخ گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع، معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین شده است.

به گزارش دنیای معدن، به استناد تصمیات اخذ شده در جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها و صنایع اعلام شده است. به استناد آن مدیر کل دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت، معدن و تجارت این نرخ را به صنایع سیمانی و سایر صنایع ابلاغ کرده است.

در این ابلاغیه آمده است:

"از زمان ابلاغ مصوبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها، بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقفِ نرخ گاز صادراتی، حداکثر ۵۰ هزار ریال تعیین می شود.

همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی مجتمع های احیاء فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی و پالایشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، حداکثر ۲۰ هزار ریال خواهد بود.

نرخ گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع معادن ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید