227450

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد؛

باز آفرینی کارخانه سیمان ری با حمایت از فعالیتهای دانش بنیان

دنیای معدن: مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: باز آفرینی کارخانه سیمان ری در دستور کار سازمان نوسازی شهر تهران قرار گرفته و هدف ما ایجاد کانون جدید برای فعالیت های دانش بنیان در جنوب پایتخت است.

به گزارش دنیای معدن، کاوه حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به همراه مریم ملونی مدیرکل دفتر نوآوری و کسب کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از کارخانه سیمان ری بازدید کرد و در جریان اقدامات این سازمان برای حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و بهره گیری از استعدادهای جوانان در قالب فعالیت های استارتاپی و فراهم کردن فضای کار اشتراکی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این بازدید با اشاره به این که در چند دهه گذشته، استفاده از منابع فرهنگی محلی به عنوان پیشران بازآفرینی شهری تبدیل به گرایشی فراگیر در مداخلات شهری در کشورهای مختلف جهان شده است، گفت: استفاده از فرهنگ و منابع فرهنگی در راهبردهای برنامهریزی شهری، ابزار مهمی برای ارتقای فرصتهای توسعه به ویژه در عرصه های ناکارآمد و رو به افت شهری است.

علی اکبری، تصریح کرد: بازآفرینی فرهنگ مبنا، عموماً با استفاده از پتانسیل ها و منابع ملموس و ناملموس فرهنگی در عرصه های ناکارآمد، در پی تجدید حیات اجتماعی و اقتصادی این محدوده ها شکل می گیرد. از این رو بکارگیری این رهیافت در بازآفرینی کارخانه سیمان ری می تواند راهگشا باشد.

وی با بیان این که بازآفرینی کارخانه سیمان ری در دستور کار سازمان نوسازی شهر تهران قرار گرفته است، عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته دو کارکرد برای آینده سیمان ری در نظر گرفته شد. اول، حفظ هویت میراثی و عملکرد تاریخی مجموعه در قالب موزه صنعت سیمان و دوم بهره برداری از فضا در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان در قالب فعالیت های استارتاپی و فراهم کردن فضای کار اشتراکی.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اظهار داشت: تبدیل کارخانه سیمان ری به فضای عمومی خلاق، سرزنده، ایمن، هدایت و جذب سرمایه های انواع استارتاپ ها به محدوده، ایجاد کانون جدید برای فعالیت های دانش بنیان در جنوب پایتخت، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان پیرامونی محدوده طرح و تسهیل دسترسی تمام شهروندان به فضای فرهنگی، هنری و میراثی کارخانه سیمان ری، چشم انداز مأموریت سازمان نوسازی برای بازآفرینی این کارخانه است.

 

دیدگاه تان را بنویسید